Warunki korzystania z serwisu

Serwis ruletka.pl został przygotowany i jest prowadzony w języku polskim. Adresatami serwisu są polskojęzyczni odbiorcy zamieszkujący na terytoriach, gdzie dostęp do treści zamieszczanych na ruletka.pl i korzystanie z tego serwisu jest zgodne z prawem. Z serwisu mogą korzystać jedynie osoby podlegające jurysdykcjom, które uczestnictwo w opisywanych tu grach uznają za legalne. Gracz korzystający z serwisu, jednocześnie oświadcza administratorom ruletka.pl, że obowiązujące go prawo zezwala mu na udział w grach. Tym samym użytkownik serwisu ruletka.pl ponosi pełną odpowiedzialność za zgodność swojego oświadczenia z prawdą.